Inaugurujemy kampanię społeczną MY, PREKARIAT i ogłaszamy dzień 23 maja 2015 r. DNIEM PREKARIATU. Zapraszamy do udziału w kampanii i współorganizowania obchodów DNIA PREKARIATU w Warszawie.

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, trwa proces systematycznego demontażu gwarancji stabilności zatrudnienia i ograniczania praw pracowniczych poprzez deregulację rynku pracy i upowszechnianie tzw. „elastycznych form zatrudnienia”.

Deregulacja rynku pracy polega na zmianach prawnych zmierzających do zniesienia lub ograniczenia gwarancji dotyczących minimalnego wynagrodzenia, przestrzegania maksymalnego czasu pracy, ochrony stabilności zatrudnienia, swobody zrzeszania się w związkach zawodowych i prawa do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego (zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, renty, świadczenia z pomocy społecznej). Deregulacja jest konsekwencją polityk prowadzonych przez władze publiczne – w minionych latach wdrożyły one reformy prawa pracy zmierzające m.in. do wydłużania okresów rozliczeniowych za pracę, wprowadzania wyjątków od gwarancji minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenia nowych form zatrudnienia takich jak praca tymczasowa, telepraca itp.

Elastyczne formy zatrudnienia to takie, gdzie pracownik i pracownica pozbawieni są jakichkolwiek gwarancji socjalnych związanych z zatrudnieniem. Symbolem pracy elastycznej są umowy śmieciowe. Ich coraz powszechniejsze stosowanie wynika z działań przedsiębiorców (tak publicznych, jak i prywatnych) dążących do jak najtańszej pracy i maksymalizacji swoich zysków kosztem pracowników.

Konsekwencją deregulacji rynku pracy i upowszechnienia się elastycznych form zatrudnienia  jest rozrost „prekariatu”rzeszy pracowników i pracownic zatrudnianych okresowo, dorywczo, oscylujących między pracą a bezrobociem, wyjętych poza nawias prawa pracy i regulacji dotyczących związków zawodowych, pracowników i pracownic, niemających zabezpieczeń socjalnych, szans na emeryturę, posiadających ograniczony dostęp do leczenia.

Kondycja prekarna dotyka Polek i Polaków w każdym wieku, pochodzących z dużych miast i z prowincji, dotyka również emigrantów. Prekariat jest we wszystkich sektorach gospodarki – od usług po edukację, od budownictwa po kulturę, od służby zdrowia po międzynarodowe korporacje. Kondycja prekarna staje się dominującym modelem życia cechującego się niepewnością, niestabilnością i nieprzewidywalnością. Dotychczas prekariat w Polsce był rozproszony i niezorganizowany. Czas to zmienić, czas zintegrować pracowników prekarnych i rozpocząć wspólny proces ubiegania się o nasze niezbywalne prawo do godnej pracy za godziwą płacę.

Kampania społeczna MY, PREKARIAT zakończona obchodami DNIA PREKARIATU ma na celu:

 1. Działanie na rzecz integracji prekariatu poprzez:
 • zsieciowanie grup zaangażowanych w opór przeciw negatywnym konsekwencjom kondycji prekarnej rynku pracy w Polsce (m.in. związkowców, środowisk aktywistycznych, emigranckich itp.);
 • uświadomienie wszystkim pracownikom niezatrudnionym na umowy stałe, pozbawionym osłon socjalnych i narażonym na negatywne konsekwencji deregulacji rynku pracy i wdrażania „elastycznych form zatrudnienia”, że ich praca charakteryzuje się kondycją prekarną, będącą wynikiem realizacji publicznych polityk rynku pracy w Polsce i działań pracodawców;
 • popularyzowanie wśród wyżej wymienionych grup określenia „prekariat” jako łączącego wszystkich pracowników niezatrudnionych na umowy stałe i narażonych na negatywne konsekwencje kondycji prekarnej;
 • popularyzowanie wśród prekariatu wiedzy na temat możliwości organizowania się i zrzeszania w celu przeciwstawienia się kondycji prekarnej;
 • uświadamianie grupom zaangażowanym oraz niezaangażowanym pracownikom, że problematyka prekarna jest przedmiotem sporów, mobilizacji społecznych i organizowania się obywateli w całej Europie i poza nią;
 • stworzenie przestrzeni dla dzielenia się prekarnymi biografiami, bolączkami prekarnej egzystencji i postulatami odnośnie rozwiązania problemów prekariatu;
 • stworzenie przestrzeni dla wyrażania się twórczej energii prekariatu poprzez zachęcenie do formułowania haseł, postulatów, tworzenia prekarnej ikonografii, symboliki itp.
  1. Oddziaływanie na rzecz popularyzowania w polskiej sferze publicznej określenia „prekariat”, cech prekarnej kondycji polskich pracowników i pracownic, wiedzy na temat genezy prekariatu i negatywnych społecznie konsekwencji deregulacji rynku pracy i wdrażania „elastycznych form zatrudnienia”, oraz propozycji związanych z ich ograniczeniem (m.in. dochód gwarantowany itp.);
  2. Zorganizowanie ogólnopolskiego wiecu prakriuszy i prekariuszek w ramach obchodów DNIA PREKARIATU 23 maja 2015 r. w Warszawie, któremu towarzyszyć będą DNI AKCJI PREKARNEJ w tygodniach go poprzedzających.

Na kampanię MY, PREKARIAT składają się m.in. działania w ramach DNI AKCJI PREKARNEJ w maju 2015 r., obchody DNIA PREKARIATU 23 maja 2015 r. w Warszawie, akcja on-line JA PREKARIUSZKA / JA PREKARIUSZ polegająca na zbieraniu wypowiedzi osób prekarnych nt warunków ich życia, pracy i ich postulatów odnośnie kondycji prekarnej. W ramach kampanii zapraszamy także do projektowanie plakatów, wymyślania haseł, nagrywania piosenek, robienia memów, video-klipów, filmików oraz zgłaszania postulatów dotyczących problematyki prekarnej.

Głównym organizatorem kampanii MY, PREKARIAT jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.

Kontakt: myprekariat@gmail.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s